PROFIT-STAT EP Szynkiewicz Sp.j.


05-506 Lesznowola
ul. Gminna 29A
NIP 123-112-53-05
REGON 141135140
KRS 0000288992
Nr rachunku:
87 1090 1870 0000 0001 0775 8370
Biuro, sklep, magazyn:
02-495 Warszawa
ul. Wł. Jagiełły 18

tel.: (022) 644-56-77
tel.: (022) 667-91-78
tel.: (022) 848-04-18

e-mail: profitstat@profitstatep.pl